📝

Tài liệu hướng dẫn Leadpage

LeadPage là nền tảng thiết Website cho nhà quảng cáo, doanh nghiệp, freelancer Việt Nam. Giúp bạn có thể tự tay thiết kế ra các Website mà không cần biết về kỹ thuật.
Trong kho tài liệu này chúng tôi sẽ đưa ra hướng dẫn từ A -> Z để giúp bạn hoàn thành một trang Website hoàn chỉnh và chạy quảng cáo. Từ cách viết nội dung cho Website, cho đến hướng dẫn chi tiết các tính năng thiết kế trên Leadpage Builder, và các hướng dẫn theo dõi đo lường trang khi bạn bắt đầu chạy quảng cáo
Dưới đây là các tips để bạn tìm thông tin trong trang tài liệu này được hiệu quả nhất:

Cấu trúc các bài viết trong tài liệu

Tài liệu bao gồm các giới thiệu tổng quan và các nội dung hướng dẫn chi tiết cách xây dựng website và Landing page hiệu quả trên Leadpage.vn
Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế website trên Leadpage.vn
Bao gồm các nội dung mô tả phần tử, giao diện, bố cục và cách thức hiển thị, thao tác khi thiết kế trên nền tảng Leadpage.vn
Kiến thức gia tăng hiệu quả khi thiết kế Website, Landing page
Cung cấp kiến thức nền về website và Landing Page, cấu trúc nên có và các thành phần liên quan để bạn có thể xây dựng một website đúng tiêu chuẩn.

Tìm hiểu thêm về Leadpage.vn

Giao diện quản trị chính

We've put together some helpful guides for you to get setup with our product quickly and easily.